WCHODZIMY W ROK JUBILEUSZU 150-LECIA POWIATU

 

Szanowni Państwo, spora część naszych czytelników – zwłaszcza młodego pokolenia – kojarzy Powiat Wysokomazowiecki, jako jednostkę administracyjna naszego kraju z kilkunastoletnim stażem. Jest to o tyle zrozumiałe, że rzeczywiście sporo było w tym zakresie zmian na przestrzeni dziejów.
Uważni czytelnicy Głosu Wysokomazowieckiego z pewnością pamiętają – choćby z lektury Dziejów Powiatu Wysokie Mazowieckie – że historia naszego powiatu jest o wiele dłuższa i sięga drugiej połowy XIX wieku.
W grudniu 1866 roku Car Aleksander II podpisał ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym. W guberni łomżyńskiej powołano 8 powiatów. Obok powiatu mazowieckiego (taka nazwa wówczas obowiązywała) znalazły się również: kolneński, łomżyński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i szczuczyński.
Stąd też w pełni zasadne jest datowanie początków naszego powiatu na rok wydania carskiej ustawy.
Rok bieżący upłynie nam pod znakami tego Jubileuszu – wkrótce opublikujemy program jego obchodów, a od obecnego wydania GW towarzyszyć będzie okolicznościowy „STEMPEL Jubileuszowy”.


Jubileusz 150 lat Powiatu Wysokomazowieckiego objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

www.prezydent.pl

 

 

 

Aktualności


19.10.2016

59 Posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

14 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
14.10.2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Szczegóły dostępne na stronie BIP
10.10.2016

58 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

5 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 58 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
10.10.2016

57 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

30 września 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 57 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.