WCHODZIMY W ROK JUBILEUSZU 150-LECIA POWIATU

 

Szanowni Państwo, spora część naszych czytelników – zwłaszcza młodego pokolenia – kojarzy Powiat Wysokomazowiecki, jako jednostkę administracyjna naszego kraju z kilkunastoletnim stażem. Jest to o tyle zrozumiałe, że rzeczywiście sporo było w tym zakresie zmian na przestrzeni dziejów.
Uważni czytelnicy Głosu Wysokomazowieckiego z pewnością pamiętają – choćby z lektury Dziejów Powiatu Wysokie Mazowieckie – że historia naszego powiatu jest o wiele dłuższa i sięga drugiej połowy XIX wieku.
W grudniu 1866 roku Car Aleksander II podpisał ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym. W guberni łomżyńskiej powołano 8 powiatów. Obok powiatu mazowieckiego (taka nazwa wówczas obowiązywała) znalazły się również: kolneński, łomżyński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i szczuczyński.
Stąd też w pełni zasadne jest datowanie początków naszego powiatu na rok wydania carskiej ustawy.
Rok bieżący upłynie nam pod znakami tego Jubileuszu – wkrótce opublikujemy program jego obchodów, a od obecnego wydania GW towarzyszyć będzie okolicznościowy „STEMPEL Jubileuszowy”.


Jubileusz 150 lat Powiatu Wysokomazowieckiego objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

www.prezydent.pl

 

 

 

Aktualności


20.09.2016

Wszystko jest ważne, ale najważniejszy jest człowiek..

15 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego w Krzyżewie.
20.09.2016

Posterunek Policji w Czyżewie został przywrócony

15 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Czyżewie. Burmistrz Czyżewa, Rada Miejska i mieszkańcy, od trzech lat zabiegali o przywrócenie Posterunku Policji.
13.09.2016

Nadanie sztandaru oraz Jubileusz 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego

Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 150 - lecia umiejscowienia w Wysokiem Mazowieckiem siedziby powiatu. Dzięki takiej decyzji władz carskich miasto Wysokie Mazowieckie po raz pierwszy stało się istotnym i liczącym się ośrodkiem administracyjnym.
07.09.2016

LEKI 75+

1 września zaczęła obowiązywać lista bezpłatnych leków dla seniorów.