Sprawy w Wydziale Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów
załatwiane są WYŁĄCZNIE
po zarejestrowaniu wizyty w systemie e-Kolejka

na stronie wysokomazowiecki.pl/kolejka

W przypadku załatwiania kilku spraw podczas jednej wizyty należy je rejestrować oddzielne!

 

Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu prosimy składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem

wysokomazowiecki.pl/zawiadomienie

 

E-Kolejka – opis procedury 

Aby zarejestrować wizytę należy wejść  w zakładkę  umów kolejkę przy wybranej sprawie, a następnie wybrać dzień oraz  godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków rezerwacji i polityki prywatności, system wyśle potwierdzenie  sms rezerwacji wizyty na wskazany numer telefonu. W wybranym dniu należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.

Należy wcześniej zapoznać się z procedurą załatwianej sprawy i przygotować wypełniony wniosek.

 

Ewentualnie kolejkę w systemie można zarejestrować pod numerem telefonu 86 210 20 04

Aktualności


26.09.2022

Kondolencje dla rodziny

Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Ś.P. Edwarda Roszkowskiego
26.09.2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – droga powiatowa Nr 2052B”

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w związku z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – droga powiatowa Nr 2052B” droga na w/w odcinku od km 2+000 do km 4+791 zostanie zamknięta w dniach 26-27.09.2022r. w godzinach 8.00-18.00.
22.09.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oferty pracy według stanu na dzień 22.09.2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w załączeniu oferty pracy według stanu na dzień 22.09.2022 r. do wykorzystania:
21.09.2022

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

Trwają prace związane z budową mostu przez rzekę Kukawkę w związku realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”. Ruch odbywa się zgodnie z oznakowaniem robót na czas budowy.
21.09.2022

Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy,

Trwają prace związane z remontem przepustów na drodze powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy. Utrudnienia, w tym zamknięcie powyższego odcinka drogi, potrwają od 09.09.2022r. do 31.10.2022r. Ruch odbywać się będzie zgodnie z oznakowaniem robót na czas budowy.