Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Kazimierz Jan Wysocki - przewodniczący komisji,
  2. Marek Skarżyński - zastępca przewodniczącego komisji,
  3. Mariola Joanna Niemyjska - sekretarz komisjii,
  4. Dariusz Mościcki - członek komisji,
  5. Stanisław Olędzki  - członek komisji.