Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

 1. Mariola Joanna Niemyjska - przewodniczący komisji,
 2. Krzysztof Pełszyk - wiceprzewodniczący komisji,
 3. Zbigniew Piszczatowski - członek komisji,
 4. Stanisław Sławomir Grabowski - członek komisji,
 5.  Waldemar Stanisław Kikolskii - członek komisji,
 6. Kazimierz Jan Wysocki - członek komisji.

Przedmiot działania komisji:

 • edukacja publiczna,
 • kultura i ochrona dóbr kultury,
 • kultura fizyczna,
 • pomoc społeczna,
 • polityka prorodzinna,
 • wspieranie osób niepełnosprawnych, 
 • ochrona praw konsumenta,
 • opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania Komisji.