Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Pełszyk - przewodniczący komisji

2. Stanisław Sławomir Grabowski - zastępca przewodniczącego

3. Cecylia Szmurło - sekretarz komisji

4. Arkadiusz Kalinowski - członek komisji.

 

 

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.