Komisja Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego

1. Stanisław Olędzki - przewodniczacy komisji,

2. Andrzej Lubowicki - wiceprzewodniczący komisji,

3. Arkadiusz Kalinowskii- członek komisji,

4. Leszek Mężyński- członek komisji,

5. Jerzy Pakieła - członek komijsi,

6. Marek Skarżyński - członek komisji.

 

Przedmiot działania komisji:

  • rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
  • ochrona środowiska i przyrody,
  • gospodarka wodna,
  • geodezja, kartografia i kataster,
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym zagrożeniom,
  • obronność,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 
  • ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne,
  • opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania Komisji.