Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów

1. Cecylia Szmurło - przewodniczacy komisji,

2. Dariusz Mościcki - wiceprzewodniczący komisji,

3. Leszek Dabrowski- członek komisji,

4. Leszek Mężyński - członek komisji,

5. Zbigniew Piszczatowski- członek komisji,

6. Bogdan Zieliński - członek komisji

 

Przedmiot działania komisji:

  • opiniowanie projektu budżetu,
  • opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
  • transport i drogi publiczne,
  • zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
  • utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  • promocja powiatu,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi.