Ośrodki szkolenia kierowców


Ośrodki szkolenia kierowców;

  1. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  2. wykaz ośrodków  szkolenia kierowców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego,
  3. wydanie legitymacji instruktora,