Rejestracja pojazdów


 

Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu w miarę możliwości prosimy składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

 

Usługi umożliwiające sprawdzenie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego znajdują się na portalu InfoCar: 

- Dowód Rejestracyjny- https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

1. Rejestracja nowego pojazdu   zamów kolejkę
2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy  zamów kolejkę
3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  zamów kolejkę
4. Nadanie cechy identyfikacyjnejlub wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej  zamów kolejkę
5. Naniesienie lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego  zamów kolejkę
6. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu  zamów kolejkę
7. Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu  zamów kolejkę
8. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu  zamów kolejkę
9. Wymiana dowodu rejestracyjnego  zamów kolejkę
10 Wyrejestrowanie pojazdu  zamów kolejkę
11. Zawiadomienie o zbyciu nabyciu pojazdu zarejestrowanego  zamów kolejkę
12. Dokonanie adnotacji HAK, GAZ-LPG, L, TAXI, VAT  zamów kolejkę
13. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w DR  zamów kolejkę
14. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez uprawniony organ  zamów kolejkę
15. Czasowa rejestracja pojazdu  zamów kolejkę