Uprawnienia do kierowania pojazdami


Uprawnienia do kierowania pojazdami;

  1. generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę
  2. wymiana prawa jazdy
  3. wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy;
  4. wydanie zatrzymanego prawa jazdy
  5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  6. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  7. wydawanie kart parkingowych,

Usługi umożliwiające sprawdzenie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego znajdują się na portalu InfoCar: 

- Prawo Jazdy - https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

- Dowód Rejestracyjny- https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html