Wydział Organizacyjny

Kierownik wydziału - mgr Sylwia Gołaszewska

pokój nr 23, tel. 86 477 02 00,  86 275 24 17 w.66,  fax 86 275 31 53

 

Do podstawowych zadań wydziału organizacyjnego należą między  innymi:

  • rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych,
  • przyjmowanie wniosków na dofinansowanie imprez kulturalnych lub sportowych organizowanych na trenie powiatu,
  • wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  • obsługa biurowa rady, zarządu i komisji rady,
  • obsługa prawna starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • promocja i rozwój powiatu,
  • prowadzenie spraw kadrowych,
  • obsługa administracyjno-gospodarcza starostwa powiatowego.
  • realizacja zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Numer rachunku do wpłat

opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa)

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535